Tên chính thức : Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 1400833209
3. Ngày cấp : 24-03-2009
4. Địa chỉ trụ sở : 3 Lê Quí Đôn, Thành phố Lãnh, Đồng Tháp
5. Điện thoại : 067-3851027
6. Tên giám đốc : Lê Văn Ngà
7. Ngành nghề kinh doanh :
_ Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------