Tên chính thức : Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Nvo - Bắc Mê Kông
1. Tên giao dịch : NVO - BMK
2. Mã số Thuế : 2100514122
3. Ngày cấp : 1/12/2012
4. Địa chỉ trụ sở : Quốc lộ 53, ấp Giồng Đình, Huyện Trà Cú, Trà Vinh
5. Điện thoại :
6. Tên giám đốc : Nguyễn Quốc Thái
7. Ngành nghề kinh doanh :
_ Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế
_ Sản xuất hoá chất cơ bản
_ Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
_ Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
_ Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít
_ Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
_ Giáo dục nghề nghiệp
_ Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá
_ Sản xuất sợi nhân tạo
_ Sản xuất sản phẩm từ plastic
_ Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
_ Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
_ Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
_ Vận tải hành khách đường bộ khác
_ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
_ Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
_ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------