Tên chính thức : Công ty TNHH MTV C&M VINA
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 2400526986
3. Ngày cấp : 21-10-2010
4. Địa chỉ trụ sở : ThônThành Trung, Phồn Xương, Huyện Yên Thế, Bắc Giang
5. Điện thoại : 0240 3535000
6. Tên giám đốc : Min Byung Chul
7. Ngành nghề kinh doanh :
_ Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục);

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------