Tên chính thức : Công Ty TNHH MTV Ocean Shipping
1. Tên giao dịch : OSC
2. Mã số Thuế : 2400524347
3. Ngày cấp : 21-09-2010
4. Địa chỉ trụ sở : Số 125, đường Nguyên Hồng, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang
5. Điện thoại : 0240.3523979
6. Tên giám đốc : Trần Quốc Định
7. Ngành nghề kinh doanh :
_ Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
_ Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
_ Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
_ Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
_ Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
_ Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
_ Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
_ Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
_ Bán buôn kim loại và quặng kim loại
_ Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
_ Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại
_ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
_ Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------