Tên chính thức : Công Ty TNHH Kamigumi (Việt Nam)
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 0312156203
3. Ngày cấp : 7/2/2013
4. Địa chỉ trụ sở : #9, 1 Đinh Lễ, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
5. Điện thoại :
6. Tên giám đốc : Koma Shingo
7. Ngành nghề kinh doanh :
_ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
_ Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
_ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------