Tên chính thức : Chi cục Thuế Thị Xã
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 3900260711-001
3. Ngày cấp : 16-06-2005
4. Địa chỉ trụ sở : Khu Phố 3, Phường 2, Thị xã Tây Ninh, Tây Ninh
5. Điện thoại : 822225
6. Tên giám đốc : Trần Văn Ben
7. Ngành nghề kinh doanh :
_ Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------