* Quý khách có nhu cầu:

-
Thành lập công ty hay thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Dịch Vụ khai báo thuế, sổ sách kế toán và Quyết toán thuế doanh nghiệp.

- Xin liên hệ: (084-8) 62800 099 - (048-8) 62900099

- Di động: 0903 800 099 - 0907 800 099 - 0909 800 099

- Email: info@vnicgroup.com - info@giayphepdoanhnghiep.com - info@vnic.co

Để kiểm tra bất kỳ một công ty có còn hoạt động hay đã giải thể trên toàn quốc, trước tiên bạn phải biết một trong những thông tin dưới đây hay mã số thuế của công ty đó.
Kết quả của tra cứu được thể hiện ở mục GHI CHÚ:
- Nếu GHU CHÚ: ĐTNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) ( Thì O.K )
- Nếu GHI CHÚ : Khác như trên cần phải kiểm tra hay nên thận trọng.