* Quý khách có nhu cầu:

-
Thành lập công ty hay thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Dịch Vụ khai báo thuế, sổ sách kế toán và Quyết toán thuế doanh nghiệp.

- Xin liên hệ: (084-8) 62800 099 - (048-8) 62900099

- Di động: 0903 800 099 - 0907 800 099 - 0909 800 099

- Email: info@vnicgroup.com - info@giayphepdoanhnghiep.com - info@vnic.co


* Dịch Vụ Chúng Tôi:

- Thành lập công ty Cổ Phần.

- Thành lập công ty TNHH Một Thành Viên

- Thành lập công ty TNHH

- Thành lập Doanh Nghiệp Tư Nhân

- Thành lập Chi nhánh công ty.

- Thành lập địa điểm kinh doanh

- Thành lập văn phòng đại diên.

- Thành lập hộ kinh doanh cá thể

- Dịch vụ mã hoá ngành nghề kinh doanh

- Dịch vụ thay đổi tên công ty

- Dịch vụ thay đổi trụ sở công ty

- Dịch vụ thay đồi thành viên Công ty

- Dịch vụ bổ sung/Giảm ngành nghề

- Dịch vu thay đổi giám đốc công ty

- Dịch vụ thay tên giao dịch của công ty

- Dịch vụ cấp lại giấy đăng ký doanh nghiệp


- Xin liên hệ: (08) 62800 099 - 0903 800 099 - 0907 800 099 - 0909 800 099

- Email: info@dichvucongty.com - info@vietnam.net.co - info@vnic.co

- Website: www.vnic.co - www.dichvucongty.com - www.vietnam.net.co

- Lưu ý: Khi kiểm tra tên công ty nếu kết quả trả về vượt quá 100 tên công ty trùng thì sẽ không xuất hiện. Quý khách nên tra cứu ít nhất 3 từ trở lên.
VD: Phát Thăng Long.