Để tra cứu bất kỳ thông tin doanh nghiệp nào, các bạn cần biết mã số thuế của doanh nghiệp đó hay số chứng minh thư của người đại diện pháp luật doanh nghiệp nhập vào
ô phía dưới đây. Nếu kết quả của cột Ghi Chú thể hiện câu ĐTNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) thì doanh nghiệp đó đang hoạt đồng bình thường tại thời điểm tra cứu. Nếu xuất hiện những câu thông báo khách thì công ty đó các bạn cần thận trọng trược khí ký kết hợp đồng hay liên hệ với doanh nghiệp được kiểm tra giải thịch sự việc ( thông báo khác kết quả bình thường )


* Dịch Vụ Chúng Tôi:

- Thành lập công ty Cổ Phần.

- Thành lập công ty TNHH Một Thành Viên

- Thành lập công ty TNHH

- Thành lập Doanh Nghiệp Tư Nhân

- Thành lập Chi nhánh công ty.

- Thành lập địa điểm kinh doanh

- Thành lập văn phòng đại diên.

- Thành lập hộ kinh doanh cá thể

- Dịch vụ mã hoá ngành nghề kinh doanh

- Dịch vụ thay đổi tên công ty

- Dịch vụ thay đổi trụ sở công ty

- Dịch vụ thay đồi thành viên Công ty

- Dịch vụ bổ sung/Giảm ngành nghề

- Dịch vu thay đổi giám đốc công ty

- Dịch vụ thay tên giao dịch của công ty

- Dịch vụ cấp lại giấy đăng ký doanh nghiệp


- Xin liên hệ: (08) 62800 099 - 0903 800 099 - 0907 800 099 - 0909 800 099

- Email: info@dichvucongty.com - info@vietnam.net.co - info@vnic.co

- Website: www.vnic.co - www.dichvucongty.com - www.vietnam.net.co

- Lưu ý: Khi kiểm tra tên công ty nếu kết quả trả về vượt quá 100 tên công ty trùng thì sẽ không xuất hiện. Quý khách nên tra cứu ít nhất 3 từ trở lên.
VD: Phát Thăng Long.