Để tra cứu bất kỳ thông tin doanh nghiệp nào, các bạn cần biết mã số thuế của doanh nghiệp đó hay số chứng minh thư của người đại diện pháp luật doanh nghiệp nhập vào
ô phía dưới đây. Nếu kết quả của cột Ghi Chú thể hiện câu ĐTNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) thì doanh nghiệp đó đang hoạt đồng bình thường tại thời điểm tra cứu. Nếu xuất hiện những câu thông báo khách thì công ty đó các bạn cần thận trọng trược khí ký kết hợp đồng hay liên hệ với doanh nghiệp được kiểm tra giải thịch sự việc ( thông báo khác kết quả bình thường )