Tên chính thức : Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Sân Bay
1. Tên giao dịch : AIPS.,JSC
2. Mã số Thuế : 0104960269
3. Ngày cấp : 15-10-2010
4. Địa chỉ trụ sở : Số 17, đường Phạm Hùng, Huyện Từ Liêm, Hà Nội
5. Điện thoại :
6. Tên giám đốc : Trịnh Minh Đức
7. Ngành nghề kinh doanh :
_ HOạT ĐộNG DịCH Vụ KHáC

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------