Tên chính thức : Công ty cổ phần đầu tư phát triển kinh tế- Rừng bền vững Toàn Cầu
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 0104848443
3. Ngày cấp : 2/8/2010
4. Địa chỉ trụ sở : Số 44 phố Vọng, Quận Đống đa, Hà Nội
5. Điện thoại : 36283810
6. Tên giám đốc : Nguyễn Văn Hùng
7. Ngành nghề kinh doanh :
_ HOạT ĐộNG DịCH Vụ KHáC

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------