Tên chính thức : Công Ty TNHH Bí Mật Việt Nam
1. Tên giao dịch : SECRET CO.,LTD
2. Mã số Thuế : 0401514958
3. Ngày cấp : 10/10/2012
4. Địa chỉ trụ sở : 247 Núi Thành, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
5. Điện thoại :
6. Tên giám đốc : Bùi Quang Bình
7. Ngành nghề kinh doanh :
_ Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
_ Giáo dục thể thao và giải trí

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------