ảng kê chứng từ khấu trừ thuế tncn Mẫu CTT25 và biên lai thu thuế 02-BK-BLT dùng để làm gì, cách ghi như thế nào và hạn nộp là ngày mấy?
Các bạn giúp mình với, khi xuống mua CTKT thuế TNCN thì họ đưa cho mình cái này nhưng mình vẫn chưa hiểu lắm . Và traong CTT25 phần cán bộ thuế kí tên là Giám đốc kí phải ko?