Các bạn muốn kiểm tra hay tra cứu tên công ty, Diễn Đàn Công Ty xin giới thiệu các bạn cách kiểm tra tên Công ty có trùng hay không để phục vụ cho việc thành lập công ty hay biết doanh nghiệp đó có tồn tại hay đã giải thể, các bạn phải biết một trong những thông tinh sau:

* Dịch Vụ Chúng Tôi:

- Thành lập công ty Cổ Phần.

- Thành lập công ty TNHH Một Thành Viên

- Thành lập công ty TNHH

- Thành lập Doanh Nghiệp Tư Nhân

- Thành lập Chi nhánh công ty.

- Thành lập địa điểm kinh doanh

- Thành lập văn phòng đại diên.

- Thành lập hộ kinh doanh cá thể

- Dịch vụ mã hoá ngành nghề kinh doanh

- Dịch vụ thay đổi tên công ty

- Dịch vụ thay đổi trụ sở công ty

- Dịch vụ thay đồi thành viên Công ty

- Dịch vụ bổ sung/Giảm ngành nghề

- Dịch vu thay đổi giám đốc công ty

- Dịch vụ thay tên giao dịch của công ty

- Dịch vụ cấp lại giấy đăng ký doanh nghiệp


- Xin liên hệ: (08) 62800 099 - 0903 800 099 - 0907 800 099 - 0909 800 099

- Email: info@dichvucongty.com - info@vietnam.net.co - info@vnic.co

- Website: www.vnic.co - www.dichvucongty.com - www.vietnam.net.co

- Lưu ý: Khi kiểm tra tên công ty nếu kết quả trả về vượt quá 100 tên công ty trùng thì sẽ không xuất hiện. Quý khách nên tra cứu ít nhất 3 từ trở lên.
VD: Phát Thăng Long.