Các bạn muốn kiểm tra hay tra cứu tên công ty, Diễn Đàn Công Ty xin giới thiệu các bạn cách kiểm tra tên Công ty có trùng hay không để phục vụ cho việc thành lập công ty hay biết doanh nghiệp đó có tồn tại hay đã giải thể, các bạn phải biết một trong những thông tinh sau:


* Quý khách có nhu cầu:

-
Thành lập công ty hay thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Dịch Vụ khai báo thuế, sổ sách kế toán và Quyết toán thuế doanh nghiệp.

- Xin liên hệ: (08) 62800 099 - 0903 800 099 - 0907 800 099 - 0909 800 099

- Email: info@vnicgroup.com - info@saigonbank.net - info@vnic.co

- Website: www.thanhlapcongty.co - www.dichvucongty.com