Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 2Bis-4-6 Lê Thánh Tôn P.BN, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ đăng ký nộp thuế

Số giấy phép đăng ký kinh doanh

Giám đốc / chủ doanh nghiệp

Điện thoại

Fax

Ngành nghề đăng ký kinh doanh: Dịch vụ tư vấn quản lý trong kinh doanh...

Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh

Ngày đăng ký kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com----------------------------

Quý khách đăng ký thành viên để đăng tin quảng cáo đầy đủ về doanh nghiệp bạn