Địa chỉ trụ sở kinh doanh: #3 TN Lotte Mart 469 Nguyễn Hữu Thọ P.Tân Hưng, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ đăng ký nộp thuế

Số giấy phép đăng ký kinh doanh: 411022000633

Giám đốc / chủ doanh nghiệp: Shin Yong Ho

Điện thoại

Fax

Ngành nghề đăng ký kinh doanh: thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn, bán lẻ các loại hàng hóa được phép.

Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: 01-12-2011

Ngày đăng ký kinh doanh: 01-11-2011

-----------------------www.dichvucongty.com----------------------------

Quý khách đăng ký thành viên để đăng tin quảng cáo đầy đủ về doanh nghiệp bạn