Tên chính thức : Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Cao Bằng
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 4800149140
3. Ngày cấp : 16-01-2003
4. Địa chỉ trụ sở : V139 Vườn Cam, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng
5. Điện thoại : 026. 3 852390
6. Tên giám đốc : Âu Dương Tỷ
7. Ngành nghề KD :
_ Xây dựng công trình đường bộ
_ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
_ Khách sạn
_ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
_ Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------