Công ty Kajima Overseas Asia Pte Ltd - Văn Phòng Điều Hành Công Trình Tại TP.Hồ Chí Minh

Địa chỉ trụ sở kinh doanh: #7 Tòa Nhà AB 76 Lê Lai P.BT, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ đăng ký nộp thuế : 03-05-2010

Số giấy phép đăng ký kinh doanh: 0309999570

Giám đốc / chủ doanh nghiệp : Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng.

Điện thoại: 35210720

Fax: 35210721

Ngành nghề đăng ký kinh doanh: Thầu xây dựng...

-----------------------www.dichvucongty.com----------------------------