Địa chỉ trụ sở kinh doanh: #1 Cao ốc VP 194 Golden Building,473 Điện Biên Phủ P.25, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ đăng ký nộp thuế

Số giấy phép đăng ký kinh doanh

Giám đốc / chủ doanh nghiệp

Điện thoại

Fax

Ngành nghề đăng ký kinh doanh: Huy động vốn : Phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các loại giấy tờ có giá khác để huy động vốn của tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật hiện hành......

-----------------------www.dichvucongty.com----------------------------