Tên chính thức : Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Quốc Tế Phúc An Khang
1. Tên giao dịch : BệNH VIệN QUốC Tế PHúC AN KHANG
2. Mã số Thuế : 0312346726
3. Ngày cấp : 28-06-2013
4. Địa chỉ trụ sở : 800 Đồng Văn Cống, Khu phố 1, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
5. Điện thoại :
6. Tên giám đốc : Diệp Văn Phát
7. Ngành nghề kinh doanh :

_ Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
_ Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá
_ Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------