Tên chính thức : Đài truyền thanh huyện Thanh Liêm tỉnh Hà nam
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 0700479370
3. Ngày cấp : 23-03-2010
4. Địa chỉ trụ sở : Km 5, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam
5. Điện thoại : 03513880036
6. Tên giám đốc :
7. Ngành nghề kinh doanh :
_ Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------