info@diendancongty.com Phone: +84 - 08. 62 800 099

Văn phòng luật sư Phan Hùng

Tên Đơn Vị : Văn phòng luật sư Phan Hùng 1. Tên giao dịch : 2. Mã số Thuế : 4500602539 3. Ngày cấp : 04-02-2016 4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-756-430-459 5. Địa chỉ trụ sở : KP2, Phường Đông Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam 6. Điện thoại/Fax […]

Read More »

Trường tiểu học Thạch Ngọc

Tên Đơn Vị : Trường tiểu học Thạch Ngọc 1. Tên giao dịch : 2. Mã số Thuế : 3001947293 3. Ngày cấp : 27-11-2015 4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-622-490-492 5. Địa chỉ trụ sở : Thôn Mộc Hải, Xã Thạch Ngọc, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam 6. Điện thoại/Fax […]

Read More »

Trường Tiểu Học A Định Mỹ

Tên Đơn Vị : Trường Tiểu Học A Định Mỹ 1. Tên giao dịch : 2. Mã số Thuế : 1602000094 3. Ngày cấp : 26-01-2016 4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-622-490-492 5. Địa chỉ trụ sở : Mỹ Thành, Xã Định Mỹ, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang, Việt Nam 6. Điện thoại/Fax […]

Read More »